Happiness@Work

Stappenplan voor Talent Management

Het stappenplan voor Talent Management van Happiness@Work bestaat uit vijf onderdelen. Wij doorlopen dit stappenplan graag samen met jou, als werkgever.

Stap 1: Intake

We starten met een intake waarin we jouw wensen en verwachtingen bespreken, en wat Happiness@Work voor jou kan betekenen hierin.

Stap 2: Ontwerpsessie

De focus van deze ontwerpsessie ligt op drie pijlers:

 1. Het formuleren van een inspirerende talentstrategie die aansluit bij uw organisatie
 2. Het formuleren van de doelen en beleidskeuzes die het bereiken van deze doelen ondersteunen
 3. Het formuleren van KPI’s die aangeven of het gewenste resultaat wordt behaald. Welke risico’s loopt de onderneming met het huidige werknemersbeleid?

Kortom, we beginnen met het einddoel in het vizier en beantwoorden daarbij vragen zoals: wat voor talent hebben we nodig om onze doelen te behalen? Welke talenten hebben wij op dit moment in huis? Waar zijn we kwetsbaar of lopen we risico? En wat moeten we doen om hierop in te spelen?

Stap 3: Vaststellen van de requirements

Per doelgroep stellen we de requirements vast. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld bepaalde groepen medewerkers: trainees, middenkader, management, professionals, specifieke generaties. Groepen die meer dan gemiddeld toegevoegde waarde leveren aan klanten en stakeholders.

Stap 4: Samenstellen Talent Management programma

In deze stap stellen we het Talent Management programma samen dat bij de gekozen doelgroep past. Hier gebruiken we de onderstaande bouwstenen voor:

 • Talentanalyse
 • Interviews met de deelnemers n.a.v. talentanalyse
  • Zelfanalyse
  • Motieven: willen
  • Kennis en vaardigheden: kunnen
  • Persoonlijkheid: zijn (dit vloeit voort uit de talentenanalyse, aangevuld door de gespreksinformatie)
 • Opstellen van TOP (Talent Ontwikkel Plan) in coproductie met de leidinggevende
 • Workshop
 • Coaching (individueel of groep)
 • Training
 • Intervisie/supervisie

Stap 5: Reviews

In deze laatste fase van ons 5 stappenplan voor Talent Management houden we talent reviews met deelnemers, leidinggevenden en eventueel de opdrachtgever om de voortgang te kunnen monitoren en (bij)sturen. Is bereikt wat we tijdens de ontwerpsessie met elkaar hebben geformuleerd?

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag op welke manier we jou kunnen helpen bij talentontwikkeling!