Happiness@Work

TMA Assessment

De persoonlijkheid van een medewerker bepaalt hoe deze zich gedraagt, een taak uitvoert of op een situatie reageert. Een TMA assessment van Happiness@Work brengt de persoonlijkheid van een medewerker in kaart en helpt zo bij het tot stand brengen van een succesvolle relatie tussen werkgever en werknemer.

Match tussen functie, competenties en talenten

In onze assessments maken we vaak gebruik van de TMA-methode. Vanuit het geloof dat mensen het best functioneren, het snelst leren en het meest betrokken zijn als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten, competenties en cognitieve capaciteiten, is de kans op succesvolle medewerkers het grootst.

Waarom een TMA assessment?

Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de mensen hun echte sterktes op het werk inzet. Terwijl een groot deel van de mensen in Nederland zich niet betrokken voelt bij hun werk. Betrokkenheid bij het werk heeft vooral te maken met het bieden van werk dat bij de talenten van mensen past, gecombineerd met een passende omgeving en management. Het levert rendement op (winst, productiviteit en klantwaardering) om te investeren in het ontwikkelen van sterke punten van mensen. Lees meer over de TMA-methode.

Assessment op maat

Elk assessment wordt op maat ingericht, afhankelijk van het functieniveau, de doelstelling en de context van de functie. Happiness@Work zet assessments in voor werving en selectie, ontwikkeling en groei, potentieel beoordeling, leiderschap, teamontwikkeling en organisatieverandering.

Een TMA assessment bestaat uit een:

  • intake
  • intelligentie en psychologisch onderzoek
  • diepte-interview
  • schriftelijke rapportage
  • persoonlijke toelichting

Interesse of meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.