Happiness@Work

Nederlanders beoordelen werkgeluk met een 7,2. Hoe kun je werkgeluk vergroten?

Onlangs publiceerde HR-onderzoeksbureau Effectory de resultaten van hun onderzoek naar het Nederlandse werkgeluk. De score? Een 7,2: dit is het cijfer dat Nederlanders gemiddeld geven aan hun werkgeluk. Om precies te zijn ervaart 59% van de ondervraagden veel werkgeluk (een 7,5 of hoger) en 41% ervaart matig of geen werkgeluk. Maar uit welke factoren bestaat werkgeluk eigenlijk? En wat kun je eraan doen om werkgeluk te vergroten?

Werkgeluk: tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid

In de loop der jaren is steeds meer aandacht gekomen voor het begrip werkgeluk en waar dat nu eigenlijk precies uit bestaat. Pakweg vijftien jaar geleden zou het onderzoeksbureau zich vooral hebben gefocust op medewerkerstevredenheid over bijvoorbeeld werkdruk, collega’s en salariëring. Maar inmiddels zijn daar twee factoren bijgekomen: bevlogenheid en betrokkenheid. Alléén tevredenheid leidt ten slotte niet persé tot een hogere output. Bevlogen medewerkers zijn bereid een stapje extra te zetten en betrokken werknemers zijn loyaal aan hun werkgever.

resultaten onderzoek effectory

Uitkomsten per leeftijdsgroep en geslacht

  • Medewerkers tussen de 25 en 64 jaar oud scoren het hoogst op werkgeluk met een 7,3.
  • Werknemers jonger dan 25 jaar scoren gemiddeld een 7,2.
  • Medewerkers ouder dan 65 jaar beoordelen hun werkgeluk gemiddeld met een 6,7.
  • Mannen lijken iets meer werkgeluk te ervaren dan vrouwen.

Hoe kun je werkgeluk vergroten?

Werkgeluk is in feite maatwerk en welke stappen je moet zetten om werkgeluk te vergroten, is volkomen afhankelijk van je organisatie. Maar er zijn wel enkele tips waarmee je kunt beginnen. Drie bepalende factoren voor het ervaren van werkgeluk, waar je rekening mee kunt houden, zijn:

  • Werkgeverschap: wordt er goed met medewerkers omgegaan?
  • Loyaliteit: voelt de werknemer zich verbonden met de organisatie?
  • Werksfeer: kun je prettig samenwerken met collega’s?

Ga als werkgever eens in gesprek met je werknemers en probeer boven tafel te krijgen wat er écht speelt op de werkvloer. Op welke vlakken valt er verbetering te halen? Om het werkgeluk te vergroten, en daarmee ook de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, moet je kritisch kijken of hun werk (nog) wel past bij hun talenten. Zet bijvoorbeeld een TMA-assessment in om talenten te ontdekken, bekijk onze 7 tips voor meer werkgeluk of kies voor loopbaancoaching om een waardevolle werknemer weer op de rit te krijgen. Succes!