Happiness@Work

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Mogelijkheden ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Meer mensen langer en produktief aan het werk houden, daaraan levert het Europese Sociaal Fonds (ESF) vanaf halverwege oktober een bijdrage in de vorm van subsidiemogelijkheden. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en produktief aan het werk kunnen zijn. Managers moeten ervoor zorgen dat hun personeel gemotiveerd en gezond blijft en kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met de subsidie is het vooral de bedoeling dat bedrijven verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen voor een meer betrokken, gemotiveerder en productiever team waarin ruimte is voor ieders talent en ambitie. Ideeën moeten meer bij de werknemers vandaan komen en gedragen worden door het management.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt in het komende najaar 22 miljoen Euro beschikbaar voor projecten die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Per organisatie kun je tussen de Euro 8.000,- en Euro 10.000,- ESF subsidie ontvangen. De projectonderwerpen zijn uitstekend te combineren met de instrumenten van de TMA methode die wij gebruiken.

Projectonderwerpen die in aanmerking komen voor ESF subsidie

• Het maken van een organisatiescan.
• Het uitvoeren van onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
• Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers.
• Het stimuleren van de interne en externe mobiliteit van werknemers.

Activiteiten waarvoor je subsidie krijgt

Tijdens het uitvoeren van een project krijg je alleen subsidie voor de kosten van de onderstaande activiteiten
• Het opstellen van een advies (inclusief implementatieparagraaf).
• Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie is beschikbaar voor alle bedrijven waar één of meer werknemers in dienst zijn. Ieder bedrijf kan tot 50% van de totale projectkosten terugverdienen met een maximum van 10.000 euro. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. De regeling gaat 19 oktober open (tot 13 november) en de aanvragen worden beoordeeld op binnenkomst.

Eisen voor het krijgen van subsidie

• De organisatie waar het project plaatsvindt moet minimaal 2 werknemers hebben.
• Een externe adviseur moet de advies en implementatie activiteiten uitvoeren.
• De subsidiabele kosten van het project moeten gemaakt worden in de periode na toekenning        van de subsidie.
• De subsidie moet aangevraagd worden tussen 19 okt. 2015 en 13 nov. 2015 17.00 uur.
• De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 8.000,- en maximaal € 10.000,-.
• Voor het project mag geen andere subsidie zijn aangevraagd.

In 2014 hebben wij voor een van onze klanten een zeer succesvol traject uitgevoerd onder deze subsidie. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u en verstrekken desgewenst referenties van het traject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *