Happiness@Work

Talent Management

Happiness@Work ziet mensen/talenten als de business van een organisatie. Want je mensen zijn tegelijkertijd je grootste asset én je grootste kostenpost. De ontwikkeling van de medewerkers bepaalt het succes en de ontwikkeling van een organisatie. Daarom helpen wij u graag door middel van Talent Management!

Ontdek de talenten in uw organisatie

Iedereen heeft talent, maar alleen het hebben van talent is heel betrekkelijk. Daarom helpen wij organisaties met het ontdekken van de talenten die ze in huis hebben. Want het inzicht bij medewerkers van die talenten en het trainen & ontwikkelen van die talenten leiden tot het gebruik van het volledige potentieel.

Wat is Talent Management?

Talent Management is:

 • Gericht op het identificeren, inzetten en behouden van talent. Zodanig dat de doelen van medewerkers en van de organisatie kunnen worden bereikt.
 • Het laten renderen van mensen in organisaties. Daarmee is talent management of talent ontwikkeling de basis van organisatie ontwikkeling.
 • Per definitie maatwerk. Want een goed doordacht en effectief talent management-traject voldoet aan een aantal kenmerken. Bijvoorbeeld een goede mix van training, coaching, intervisie en persoonlijke begeleiding. Daarnaast een doorlopende rode draad in het traject zoals jaarlijkse evaluatiemomenten. Tenslotte aansluiting bij actuele organisatievraagstukken.

Het resultaat van Talent Management: zelfbewuste en eigengereide leiders van de toekomst. Leiders die zichzelf durven zijn. Talenten die werken vanuit een innerlijke motivatie en in staat zijn om te inspireren, te sturen en te creëren.

Het programma voor Talent Management bestaat uit:

 1. Een intake met de opdrachtgever
 2. Een ontwerpsessie in samenwerking met de opdrachtgever, met als focus:
 • Het formuleren van een inspirerende talentstrategie die aansluit bij de organisatiestrategie en de cultuur (waarden) van de organisatie.
 • Wat zijn de doelen en welke beleidskeuzes ondersteunen het bereiken van deze doelen?
 • Welke KPI’s geven aan of het gewenste resultaat behaald wordt? Welke risico’s loopt de onderneming met het huidige werknemersbeleid?

Kortom, we beginnen met het einddoel in het vizier en beantwoorden daarbij de volgende vragen:

 • Wat voor talent hebben we nodig om de organisatiedoelen te behalen?
 • Wat hebben we nu aan talent in huis?
 • Waar zijn we kwetsbaar of lopen we risico? (het gat tussen ist en soll)
 • Wat moeten we doen om het gat te dichten?
 1. Het vaststellen van de requirements per doelgroep. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld bepaalde groepen medewerkers: trainees, middenkader, management, professionals, specifieke generaties. Groepen die meer dan gemiddeld toegevoegde waarde leveren aan klanten en stakeholders.
 2. Het samenstellen van het programma dat bij de gekozen doelgroep past, op basis van onderstaande bouwstenen.
 3. Het houden van talent reviews met deelnemers, leidinggevenden en eventueel de opdrachtgever om de voortgang te kunnen monitoren en (bij)sturen.

De bouwstenen van het Talent Management programma

Door middel van deze bouwstenen stellen wij het Talent Management programma samen:

 • Talentanalyse
 • Interviews met de deelnemers n.a.v. talentanalyse
  • Zelfanalyse
  • Motieven: willen
  • Kennis en vaardigheden: kunnen
  • Persoonlijkheid: zijn (dit vloeit voort uit de talentenanalyse, aangevuld door de gespreksinformatie)
 • Opstellen van TOP (Talent Ontwikkel Plan) in coproductie met de leidinggevende
 • Workshop
 • Coaching (individueel of groep)
 • Training
 • Intervisie/supervisie