Happiness@Work

Talentmanagement

Gezien de vergrijzing en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt, wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema voor organisaties. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat je werkt vanuit je talenten.

Meer productiviteit en minder ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid is vooral belangrijk om arbeidsparticipatie te borgen op langere termijn. Het rendement van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid is uiteindelijk meer vitale, gezonde en bevlogen medewerkers – en dus meer productiviteit en minder ziekteverzuim.

Happy in je werk = duurzaam inzetbaar zijn

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt en aansluit bij hun talenten en competenties. Volgens ons is dat de start van duurzame inzetbaarheid, happy zijn in het werk dat je doet. Happiness@Work zet zich dan ook met behulp van TMA in voor het maken van duurzame matches tussen werknemer & organisatie en tussen kandidaat & organisatie. In ons talentmanagement kijken we naar alle talenten van een individu, team of in een organisatie, niet alleen naar de high potentials of de beoogde managers. Voor ons talentmanagement gebruiken we de volgende tools:

Advies over de WWZ en andere contractvormen

Daarnaast worden werkgevers door de wet Werk en Zekerheid voor langere periode aansprakelijk voor zieke medewerkers en kunnen de kosten enorm toenemen. Wij kunnen bedrijven adviseren over andere contractvormen en projecten inzetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door de jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie van medewerkers die uitvallen uit het arbeidsproces, zijn wij zonder meer van toegevoegde waarde voor een bedrijf. Het energieverlies dat uitval van medewerkers met zich meebrengt voor alle betrokkenen en de enorme kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen op verschillende manieren beïnvloed worden.

Voor de projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen wij bovendien gebruik maken van subsidies van Europees Sociaal Fonds.